HAKKIMIZDA

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 63 üncü maddesinin üçüncü fıkrası ve İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları hakkında Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrası ve İç Denetçi Atamalarında Uyulacak Esas ve Usuller Hakkındaki Tebliğin 2.1.bölümündeki hükümler gereğince 28.12.2007 tarihli “Rektör Oluru” ile “Çukurova Üniversitesi İç Denetim Birim Başkanlığı” kurulmuştur.

Kamu İç Denetim Genel Tebliği' nin 8' inci maddesine göre Rektörlük Makamının 30/03/2020 tarihli ve E.49160 sayılı yazısı ile Birim Başkanı olarak İç Denetçi Turgut IRMAK görevlendirilmiştir.

İç Denetim Birimi Başkanlığında Ahmet SAYAR, Y. Hakan AKKOCA , Nevzat TEZEL ve Sevgi BOZKURT AYGÜN İç Denetçi olarak görev yapmaktadır.